Chế Độ:
Eportal thông báo
 
 
..:: Tin hoạt động » Hoạt động Đảng - Đoàn thể ::..   12 Tháng Mười Hai 2018  Đăng Ký  Đăng Nhập 
Facebook Chat
 HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương tuyên truyền năm APEC VIỆT NAM 2017 với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”
12 Tháng Mười 2017 :: 9:18 SA :: 1522 Views :: 0 Comments

 
.
     Thực hiện Hướng dẫn số 195-HD/TG ngày 18/9/2017 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Đống Đa về việc Tuyên truyền APEC Việt Nam 2017;
Nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng trong Đảng và trong xã hội về Diễn đàn Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) nói chung và năm APEC Việt Nam 2017 nói riêng, giúp các cán bộ, nhân viên Bệnh viện nâng cao nhận thức về vai trò của diễn đàn APEC và vị thế của Việt Nam với tư cách là thành viên APEC,
Đảng ủy Bệnh viện Da liễu Trung ương gửi tới toàn thể đảng viên, cán bộ, nhân viên Bệnh viện nội dung đề cương thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Năm APEC Việt Nam 2017:

I. TỔNG QUAN VỀ APEC
1. APEC và các thành viên
a. Mục tiêu nhiệm vụ
     Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu ở khu vực, với mục tiêu chủ yếu là góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và thịnh vượng ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.
     Các nền kinh tế thành viên APEC cùng hướng tới mục tiêu chung xây dựng một Cộng đồng Châu Á – Thái Bình Dương năng động, hài hòa và tự cường. Các sáng kiến APEC nhằm đưa các mục tiêu chính sách và các thỏa thuận thành những kết quả và lợi ích cụ thể, thiết thực đối với người dân và doanh nghiệp.
b. Lịch sử hình thành và các thành viên
     Ngày 31/01/1989, ý tưởng về APEC lần đầu tiên được đề cập trong diễn văn của thủ tướng Australia Bob Hawke tại Seoul, Hàn Quốc. Mười tháng sau đó, 12 nền kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương đã nhóm họp tại Canberra – Australia để hình thành APEC. Các thành viên sáng lập gồm: Australia, Nhật Bản, Brunei, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, New Zeland, Philippines, Singapore, Thái Lan và Hoa Kỳ. Trung Quốc, Hồng Công – Trung Quốc và Đài Bắc – Trung Hoa tham gia APEC vào tháng 11/1991. Tháng 11/1993 có thêm Mexico và Papua New Guine tham gia. Chile gia nhập APEC tháng 11/1994. Đến tháng 11/1998, Peru, Nga và Việt Nam đã tham gia, đưa tổng số thành viên diễn đàn lên 21.
2. Mục tiêu hoạt động và các trụ cột hợp tác
a. Mục tiêu hoạt động
     - Duy trì tăng trưởng và phát triển vì lợi ích chung của khu vực.
     - Thúc đẩy trao đổi hàng hóa, đầu tư, dịch vụ và công nghệ trong khu vực và trên toàn cầu.
     - Củng cố hệ thống thương mại đa phưởng mở, không phân biệt đối xử vì lợi ích của Châu Á – Thái Bình Dương và thế giới
     - Cắt giảm rào cản thương mại, đầu tư giữa các thành viên
b. Các trụ cột hợp tác
     - Tự do hóa thương mại và đầu tư thông qua cắt giảm và xóa bỏ dần các rào cản thuế quan và phi thuế.
     - Thuận lợi hóa kinh doanh, thông qua giảm chi phí sản xuất và giao dịch kinh doanh, tăng cường trao đổi thông tin, mở rộng cơ hội kinh doanh, thúc đẩy thương mại và tạo việc làm.
     - Hợp tác kinh tế - kỹ thuật nhằm phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực các nền kinh tế thành viên.
 3. Nguyên tắc hoạt động
     APEC là diễn đàn mở, hoạt động theo nguyên tắc cùng có lợi, đồng thuận và tự nguyện. APEC nhấn mạnh các quan tâm, lợi ích chung của các thành viên, coi trọng hợp tác và phát triển. Hoạt động của APEC được điều tiết bởi 9 nguyên tắc cơ bản sau:
     + Toàn diện
     + Phù hợp với GATT/WTO
     + Đảm bảo mối tương đồng
     + Không phân biệt đối xử
     + Đảm bảo công khai
     + Lấy mức bảo hộ hiện tại làm mốc
     + Cùng bắt đầu, quá trình liên tục và thời gian biểu khác nhau
     + Có sự kinh hoạt
     + Hợp tác kỹ thuật
4. Cơ cấu tổ chức
     APEC có cơ chế tổ chức và hoạt động chặt chẽ, có trụ sở Ban Thư ký, Giám đốc điều hành Ban Thư ký, cùng các Ủy ban, Tiểu ban và các Nhóm công tác chuyên môn được thành lập trong từng lĩnh vực cụ thể.
(i) Cấp hoạch định chính sách:
     - Hội nghị các Nhà lãnh đạo kinh tế APEC
     - Các Hội nghị Bộ trưởng
     - Hội nghị các quan chức cấp cao
     - Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC.
(ii) Cấp làm việc:
     - Ủy ban
     - Tiểu ban chuyên môn
     - Nhóm công tác chuyên ngành và Nhóm đặc trách
     - Các mạng lưới, diễn đàn, đối thoại.
5. Một số thành tựu nổi bật
     Trong gần 30 năm hình thành và phát triển, APEC đã đạt nhiều thành tựu đáng kể, góp phần nâng cao năng lực hội nhập, liên kết của các nền kinh tế thành viên đang phát triển, đồng thời góp phần vào sự phát triển và liên kết kinh tế của Châu Á – Thái Bình Dương.
     - Đi đầu thúc đẩy hợp tác, liên kế kinh tế thương mại và đầu tư khu vực, góp phần cắt giảm các rào cản thương mại và đầu tư.
     - Tiên phong trong việc đẩy mạnh tăng trưởng bền vững, bao trùm và sáng tạo, cải cách cơ cấu, hợp tác trong các vấn đề thương mại, đầu tư thế hệ mới, kết nối, liên kết các chuỗi cung ứng, thương mại điện tử, thương mại dịch vụ, góp phần hình thành và điều phối các thỏa thuận, các khu vực thương mại tự do.
     - Đóng góp quan trọng vào việc củng cố hệ thống thương mại đa phương và xử lý các vấn đề toàn cầu.
 
II. VIỆT NAM VỚI APEC
1. Việt Nam tham gia diễn đàn APEC
     Tháng 11/1998, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Diễn đàn APEC. Diễn đàn hội tụ hầu hết các đối tác hàng đầu của Việt Nam về chiến lược, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, công nghệ, viện trợ phát triển và đào tạo nguồn nhân lực.
     17 thành viên APEC là các đối tác FTA của Việt Nam; 7 trong 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam là các nền kinh tế thành viên APEC, gồm: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Công, Malaysia và Singapore.
2. Năm APEC Việt Nam 2017 và những kỳ vọng của Việt Nam
     Việt Nam luôn là một trong những thành viên tích cực và có trách nhiệm của Diễn đàn APEC. Năm 2006, lần đầu tiên đảm nhận trọng trách chủ nhà APEC, tổ chức thành công hàng trăm hoạt động mà trọng tâm là Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 14 và đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành Ban thư ký APEC.
     Tại Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 21 họp ngày 05-07/10/2013 ở Bali, Indonesia, các nền kinh tế thành viên đã nhất trí ủng hộ Việt Nam tổ chức Năm APEC 2017.
     Năm APEC 2017 khẳng định quyết tâm của Việt Nam tiếp tục đổi mới và hội nhập quốc tế toàn diện. Việc đăng cai Năm APEC 2017 còn giúp nước ta có thêm những cơ hội mới để tranh thủ nhiều hơn sự ủng hộ và hỗ trợ của APEC phục vụ việc hoàn tất các mục tiêu trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020.
     Với chủ trương nâng tầm đối ngoại đa phương của Đại hội Đảng lần thứ XII, việc tổ chức thành công Năm APEC 2017 là một trọng tâm của đối ngoại Việt Nam. Với ý nghĩa đó, Việt Nam có 4 kỳ vọng lớn:
     (1) Việt Nam có thể đóng góp thiết thực vào sự phát triển của tiến trình APEC, làm cho APEC thực chất và có hiệu quả hơn.
     (2) Kết quả hoạt động của năm 2017 tiếp tục nâng cao vị thế APEC là diễn đàn hợp tác kinh tế hàng đầu, tiên phong khởi xướng và hình thành liên kết khu vực sâu rộng hơn cũng như thúc đẩy xu thế hòa bình,ổn định, hợp tác và phát triển.
     (3) Thông qua Năm APEC 2017, tăng cường tình hữu nghị, làm sâu sắc quan hệ đối tác với các nền kinh tế thành viên hiện là những trung tâm kinh tế và công nghệ hàng đầu thế giới.
     (4) Quảng bá rộng rãi hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, năng động, giàu tiềm năng và tích cực hội nhập; mang lại những cơ hội phát triển, quảng bá, giao lưu cho các vùng miền, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.
3. Ý nghĩa chủ đề Năm APEC Việt Nam 2017
     Chủ đề của Năm APEC Việt Nam 2017 là “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”. Đề xuất của Việt Nam nhận được sự ủng hộ của tất cả các nền kinh tế thành viên, cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia hàng đầu khu vực. Ý nghĩa chủ đề thể hiện trên 3 khía cạnh:
     Thứ nhất, phản ánh sự quan tâm chung của các nền kinh tế thành viên APEC về tìm kiếm “động lực mới” cho hội nhập, liên kết và tăng trưởng kinh tế của Châu Á – Thái Bình Dương.
     Thứ hai, thể hiện mẫu số chung, mục tiêu dài hạn của APEC và Châu Á – Thái Bình Dương về “vun đắp một tương lai chung”, đó là hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng.
     Thứ ba, thể hiện kỳ vọng về những phát triển mới của APEC trong năm 2017, góp phần khẳng định vị thế của Diễn đàn trong cục diện mới.
4. Các ưu tiên chính của Năm APEC Việt Nam 2017
     Để cụ thể hóa chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, Việt Nam đã đề xuất bốn hướng ưu tiên lớn sau:
     - Thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm.
     - Đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực sâu rộng.
     - Nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.
     - Tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.
     Những trọng tâm trên là nhằm đáp ứng nhu cầu chung về khôi phục đà tăng trưởng và liên kết sâu rộng ở khu vực, góp phần hoàn tất cá Mục tiêu Bogor và thực hiện Chương trình nghị sự của Liên hiệp quốc về phát triển bền vững đến năm 2030.
5. Công tác chuẩn bị của Việt Nam cho việc tổ chức Năm APEC Việt Nam 2017
     Là chủ nhà, Việt Nam dự kiến sẽ đón hàng chục nghìn đại biểu và tổ chức khoảng 200 sự kiện lớn nhỏ của APEC trên khắp cả nước trong năm 2017. Hợp tác của APEC cũng đang chuyển mình sang giai đoạn mới, với hợp tác và liên kết sâu rộng hơn. Vì vậy, việc lần thứ hai tổ chức Năm APEC càng đòi hỏi công tác chuẩn bị triển khai sớm, chu đáo và đồng bộ mọi mặt.
     Công tác chuẩn bị nội dung phải bảo đảm các đề xuất về chủ đề, ưu tiên và các ý tưởng, sáng kiến vừa phù hợp với quan tâm chung, vừa đáp ứng lợi ích lớn của Việt Nam và ASEAN, thể hiện khả năng đóng góp cao hơn của Việt Nam.
     Công tác tổ chức, nhất là về cơ sở vật chất, hậu cần, văn hóa và truyền thông, lễ tân, an ninh, y tế... cần tương xứng với thế và lực mới của nước ta.
     Nhân tố then chốt là xây dựng bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ, trong đó Ủy ban Quốc gia APEC 2017 có vai trò chỉ đạo, điều phối. Việc tổ chức các hoạt động đòi hỏi có đội ngũ cán bộ, doanh nghiệp, báo chí, tình nguyện viên,... đủ năng lực, có kỹ năng và tâm huyết.
6. Những sự kiện lớn của Năm APEC 2017
     Việt Nam sẽ tổ chức khoảng 20 hội nghị lớn trên khắp ba miền đất nước:
a. Sự kiện đã và đang triển khai:
     - Hội nghị không chính thức của các quan chức cao cấp từ ngày 08-08/12/2016 tại Hà Nội.
     - Hội nghị các quan chức cao cấp lần thứ nhất  và các cuộc họp liên quan từ ngày 18/2 – 03-3/2017 tại Nha Trang, Khánh Hòa.
     - Hội nghị các quan chức cao cấp lần thứ hai và các cuộc họp liên quan từ ngày 07-18/5/2017 tại      Hà Nội.
     - Đối thoại chính sách cao cấp về đào tạo nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số từ ngày 12-15/5/2017 tại Hà Nội.
     - Hội nghị các Bộ trưởng phụ trách Thương mại từ ngày 20-21/5/2017 tại Hà Nội.
     - Đối thoại chính sách cao cấp về du lịch bền vững từ ngày 20-22/6/2017 tại Hạ Long, Quảng Ninh.
     - Đối thoại chính sách cao cấp về an ninh lương thực và nông nghiệp bễn vững, ứng phó biến đổi khí hậu từ ngày 21-25/8/2017 tại Cần Thơ.
     - Hội nghị các quan chức cấp cao lần thứ ba và các cuộc họp liên quan từ ngày 15-30/8/2017 tại     TP. Hồ Chí Minh.
b. Sự kiện chưa triển khai
     - Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC từ ngày 11-15/9/2017 tại TP. Hồ Chí Minh.
     - Đối thoại chính sách cao cấp về phụ nữ và kinh tế từ ngày 20-29/9/2017 tại TP. Huế, Thừa Thiên Huế.
     - Hội nghị Bộ trưởng Tài chính từ ngày 19-21/10/2017 tại TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.
     - Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 25 tại TP. Đà Nẵng là sự kiện lớn nhất, với các hội nghị quan chức cao cấp, cấp Bộ trưởng và cấp cao sẽ tổ chức từ ngày 05-11/11/2017 tại TP. Đà Nẵng.
7. Các sự kiện lớn của Tuần lễ cấp cao APEC Việt Nam 2017
     Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 25 tại Thành phố Đà Nẵng dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 06-11/11/2017. Khoảng hơn 10.000 đại biểu, trong đó có Lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên, hàng nghìn doanh nghiệp hàng đầu khu vực và trên thế giới cũng như đại diện các cơ quan truyền thông lớn của quốc tế.
     Tuần lễ cấp cao APEC 2017 gồm các hoạt động:
     - Hội nghị lần thứ 25 các Lãnh đạo kinh tế APEC
     - Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao – Kinh tế lần thứ 29
     - Hội nghị tổng kết các quan chức cấp cao
     - Cuộc họp Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC
     - Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC.
     - Đối thoại giữa các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC với Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC.
8. Các cơ hội của Năm APEC Việt Nam 2017 đối với các địa phương, doanh nghiệp
     Các hoạt động phong phú của APEC sẽ diễn ra khắp cả nước và trong suốt năm 2017, là những cơ hội lớn để các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh kinh doanh, kết nối, hoạt động du lịch, quảng bá hình ảnh, giới thiệu các sản phẩm vùng miền vói các đối tác then chốt và các tập đoàn hàng đầu thế giới.
     Với sự chuẩn bị chu đáo, các tỉnh thành có thể tranh thủ nhiều hơn tiềm năng to lớn về thị trường, tài chính, công nghệ của APEC; gặp gỡ lãnh đạo, quan chức và các tập đoàn khu vực để tìm kiếm đối tác đầu tư, đối tác chiển lược...
9. Đóng góp của các doanh nghiệp Việt Nam vào thành công của Năm APEC Việt Nam 2017
     - Phát huy vai trò trong các hoạt động của doanh nghiệp APEC mà nước ta tổ chức, và ở tầm cao hơn là đóng góp, đề xuất ý tưởng thúc đẩy hợp tác APEC. Quan trọng nhất là tham gia, đóng góp vào thành công của Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC, các cuộc họp của Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC, đối thoại giữa các nhà lãnh đạo kinh tế APEC và các thành viên ABAC, đối thoại công tư giữa các nhóm công tác chuyên ngành APEC với các doanh nghiệp.
     - Góp phần làm cho các chuyến thăm song phương của Lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC trong năm 2017 đạt kết quả thiết thực, tham gia ký kết  thỏa thuận, hợp đồng, tọa đàm, kết nối doanh nghiệp...
     - Phát huy vai trò năng động, sáng tạo trong quảng bá tiềm năng mới của đất nước, địa phương và doanh nghiệp.
10. Đóng góp của người dân vào thành công chung của Năm APEC Việt Nam 2017
     Năm 2017, Việt Nam sẽ đón tiếp, gặp gỡ hàng chục nghìn đại biểu, doanh nghiệp, phóng viên từ các nền kinh tế thành viên APEC. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách triệm của người dân. Để góp phần vào thành công Năm APEC Việt Nam 2017, mỗi người dân cần:
     - Ứng xử văn minh, chào đón hòa nhã, thân thiện.
     - Gìn giữ môi trường, cảnh quan sạch đẹp để giúp bạn bè quốc tế cảm nhận được những nét đẹp của nền văn hiến và con người Việt Nam.
     Đây là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập của nước ta trong giai đoạn phát triển mới.
 
                                                                                                Ths. Huỳnh Thị Đào
                                                                        Đảng uỷ viên Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương
 
Comments
Hiện tại không có lời bình nào!
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

Tuyên truyền đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023 24/09/2018
Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương học tập, quán triệt, triển khai Thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng 28/08/2018
Kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống công tác tuyên giáo của đảng (01/8/1930 – 01/8/2018) 15/08/2018
Ban Chấp hành công đoàn Bệnh viện Da liễu Trung ương tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc 14/08/2018
Tuyên truyền về Luật An ninh mạng 07/08/2018
Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai 08/06/2018
Phương án và kế hoạch huấn luyện bảo vệ Bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2018 28/05/2018
Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc(11/6/1948 – 11/6/2018) 25/05/2018
Lễ kêt nạp Đảng viên chi bộ 5 - Bệnh viện Da liễu trung ương 02/05/2018
Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương học tập, quán triệt một số nội dung thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị 19/04/2018
   DỊCH VỤ

   VIDEO
   THÔNG BÁO
Thông báo thay đổi giờ làm việc sáng sớmThông báo thay đổi giờ làm việc sáng sớm
Kế hoạch in lịch Tết, thiếp chúc mừng năm mới 2019Kế hoạch in lịch Tết, thiếp chúc mừng năm mới 2019
Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa da liễu khóa 5"Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa da liễu khóa 5"
Thông báo buổi sinh hoạt khoa học chủ đề "Sébionex - Sự lựa chọn hiệu quả chuyên dùng cho da mụn"Thông báo buổi sinh hoạt khoa học chủ đề "Sébionex - Sự lựa chọn hiệu quả chuyên dùng cho da mụn"
Thông báo buổi sinh hoạt khoa học chủ đề "Grandaxin - Giải lo âu và điều hòa thần kinh thực vật (Tofisofam 50mg)"Thông báo buổi sinh hoạt khoa học chủ đề "Grandaxin - Giải lo âu và điều hòa thần kinh thực vật (Tofisofam 50mg)"
   LỊCH TRỰC
Lịch làm ngoài giờ từ ngày 10/12-16/12/2018 06/12/2018
Lịch làm ngoài giờ từ ngày 03/12-09/12/2018 28/11/2018
Lịch trực tháng 12/2018 24/11/2018
Lịch làm ngoài giờ từ ngày 26/11-02/12/2018 23/11/2018
Lịch làm ngoài giờ từ ngày 19/11-25/11/2018 23/11/2018
Lịch làm ngoài giờ từ ngày 12/11-18/11/2018 09/11/2018
DÀNH CHO BỆNH NHÂN
Hướng dẫn khám bênh
 Lịch khám chữa bệnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG
Địa chỉ: 15A - Phương Mai - Quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 19006951
Emaill: benhviendalieutrunguong@dalieu.vn
Giấy phép số 79/GP-TTĐT do Cục PTTH và TTĐT - Bộ TT&TT cấp ngày 30/6/2016.
Trưởng ban biên tập: PGS.TS Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Bệnh viện
Bản quyền: Bệnh viện Da liễu Trung ương
Ghi rõ nguồn: Bệnh viện Da liễu Trung ương hoặc http//:dalieu.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này
LỊCH KHÁM
T2 – T6 : 6h00-18h30
T7 – CN : 7h00-17h30
GIỜ THĂM
Sáng: từ 06h00 đến 07h00
Trưa : từ 11h00 đến 12h00
Chiều : từ 16h00 đến 21h00 
QUY TRÌNH
Nhận phiếu đăng ký khám bênh
Đóng tiền khám và nhận biên lai
Nộp phiếu đăng ký nhận số thứ tự
CHI PHÍ
Bảng chi phí khám chữa bệnh tại Bệnh Viện Da Liễu Trung Ương do Bộ Y Tế phê duyệt

DÀNH CHO BỆNH NHÂN
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG
Địa chỉ: 15A - Phương Mai - Quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 024.32222944 Fax: 024.38522665     
Emaill: benhviendalieutrunguong@dalieu.vn
Giấy phép số 79/GP-TTĐT do Cục PTTH và TTĐT - Bộ TT&TT cấp ngày 30/6/2016
Trưởng ban biên tập: PGS.TS Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Bệnh viện
Bản quyền: Bệnh viện Da liễu Trung ương
Ghi rõ nguồn: Bệnh viện Da liễu Trung ương hoặc http//:dalieu.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

Copyright by WWW.DALIEU.VN | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: Eportal « Thiet ke website mien phi »