Chế Độ:
Eportal thông báo
 
 
..:: Tin hoạt động » Hoạt động Đảng - Đoàn thể ::..   18 Tháng Mười 2018  Đăng Ký  Đăng Nhập 
Facebook Chat
 HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Đảng ủy Bệnh viện Da liễu Trung ương báo cáo sơ kết 2 năm triển khai về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
03 Tháng Tư 2018 :: 3:36 CH :: 500 Views :: 0 Comments

 

Báo cáo sơ kết 02 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 18-KH/TU của Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch số 44-KH/QU của Quận ủy Đống Đa về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện
     Sau 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhđã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (khóa XII). Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn có những hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tổ chức tự giác của không ít tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên.
     Nhận thức rõ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, vừa mang tính cấp bách, trước mắt, vừa có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05 – CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cũng như căn cứ các Kế hoạch của Thành ủy Hà Nội, Quận ủy Đống Đa, Đảng ủy Bệnh viện Da liễu Trung ương đã nhanh chóng triển khai trong toàn Đảng bộ và coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, trở thành ý thức tự giác của mỗi chi bộ, mỗi đảng viên trong đảng bộ.
Đảng ủy đã chỉ đạo việc thường xuyên tổ chức các buổi học tập chuyên đề cho toàn thể đảng viên, cán bộ, nhân viên của Bệnh viện để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nề nếp, văn hóa, phong cách của toàn thể đảng viên, cán bộ, nhân viên Bệnh viện. Bên cạnh đó, Đảng ủy luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cán bộ, đảng viên đặc biệt là các cán bộ lãnh đạo chủ chốt; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng bộ.
     Đảng ủy cũng chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của các chi bộ, góp phần tích cực nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bệnh viện.
2. Công tác tuyên truyền, kết quả tổ chức thực hiện
     Công tác tuyên truyền có vai trò và ý nghĩa rất lớn tác động đến nhận thức của cán bộ, nhân viên Bệnh viện trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tấm gương của Bác vì vậy Đảng ủy đã chỉ đạo và phối hợp với chính quyền, Đoàn TNCS HCM, công đoàn trong Bệnh viện nghiêm túc quán triệt sâu rộng tới từng cán bộ, nhân viên với nhiều hình thức như:
           - Gửi tài liệu đến các chi bộ, thông qua sinh hoạt chi bộ giúp những Đảng viên trẻ nhận thức rõ hơn về trách nhiệm, vai trò trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, phấn đấu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
           - Toàn thể cán bộ, nhân viên, đảng viên không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ đợi khi đến khám bệnh.
           - Công đoàn, đoàn Thanh niên tích cực tổ chức các hoạt động như hiến máu nhân đạo, ủng hộ đồng bào lũ lụt, giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn .v.v…
           - Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến; Ký cam kết thực hiện Quy tắc ứng xử nâng cao đạo đức nghề nghiệp, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đổi mới tác phong, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Nêu cao truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận vị trí, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh.
     Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt theo các nội dung chủ yếu của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 18 của Thành ủy và Kế hoạch số 44 của Quận ủy.
Thực hiện Kế hoạch số 61-KH/QU ngày 09/12/2016 của Ban Thường vụ Quận ủy về Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 10/01/2017, Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Báo cáo viên tại hội nghị là đồng chí Nguyễn Hữu Sáu – Đảng ủy viên phụ trách tuyên giáo, Phó Giám đốc Bệnh viện. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Sáu đã trình bày những nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 đồng thời truyền đạt để các cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú nhận diện rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cũng như 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Sáu đã khái quát về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ.
Ngoài ra, ngay sau khi Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết, Ban tổ chức Hội nghị cũng đã yêu cầu toàn thể đảng viên viết thu hoạch và đăng ký nội dung rèn luyện về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và tiếp tục học tập và làm theo gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả tham gia Hội nghị là 87 đồng chí, trong đó có 75 đảng viên, 12 quần chúng ưu tú; số lượng bản thu hoạch là 89 đạt tỷ lệ 98,8% (So với tổng số Đảng viên của Đảng bộ).
     Thực hiện Kế hoạch số 85– KH/QU ngày 6/7/2017 của Quận ủy Đống Đa về việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng và Hướng dẫn của Quận ủy Đống Đa về học tập Chuyên đề 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”, ngày 16/8/2017 Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị học tập và quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú của Bệnh viện. Báo cáo viên tại Hội nghị là đồng chí Chu Đình Tính – Nguyên Giám đốc bảo tàng Hồ Chí Minh. Kết quả tham gia Hội nghị là 113 đồng chí, trong đó có 77 đảng viên, 36 quần chúng ưu tú.
     Đảng ủy cũng yêu cầu các Chi bộ, các trưởng khoa, phòng, các đồng chí lãnh đạo đoàn thể, tổ chức triển khai giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc triển khai được lồng ghép vào các chủ đề sinh hoạt, kỷ niệm ngày truyền thống, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao .v.v...thông qua các buổi họp Chi bộ, hội nghị cán bộ viên chức, lễ mít tinh kỷ niệm, đại hội Đoàn Thanh niên của Bệnh viện; gắn việc học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng (khóa XII) và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tập trung chỉ đạo, giải quyết những vấn đề cụ thể, liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
     Đồng thời Đảng ủy và Ban lãnh đạo Bệnh viện đã giao cho các phòng ban liên quan tiếp tục triển khai, đẩy mạnh các hoạt động khám chữa bệnh với mục tiêu là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
     Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, các Chi bộ đã nhanh chóng triển khai việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ, do đó đã làm cho cán bộ, đảng viên hiểu được những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, từng bước trở thành hoạt động thường xuyên của Chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Chị bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ đồng thời nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
Những nội dung chủ yếu được quán triệt, thảo luận tại các buổi sinh hoạt Chi bộ là việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, viên chức, đảng viên; thường xuyên nhắc nhở cán bộ, viên chức, đảng viên rèn luyện, xây dựng đạo đức cách mạng, liêm khiết trong cuộc sống và công tác, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng và các hành vi tiêu cực khác.
     Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, lãnh đạo chủ chốt. Toàn thể cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tự giác, gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên phải theo phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”, “Học đi đôi với làm theo”; cấp ủy viên nêu gương cho đảng viên, đảng viên nêu gương cho quần chúng; cán bộ cấp trên nêu gương cho cán bộ cấp dưới; thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu gương cho công chức, viên chức và người lao động.
3. Những khó khăn, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân
3.1. Khó khăn, khuyết điểm, hạn chế
     Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, viên chức, người lao động đã được Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Bệnh viện quan tâm, chỉ đạo thực hiện, tuy nhiên vẫn còn một tỷ lệ nhỏ cán bộ, viên chức chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Do đó, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW nhìn chung chưa đồng đều ở các đối tượng trong toàn Bệnh viện. Vì vậy, kết quả mới chỉ dừng lại ở phần “Học tập”, phần “làm” theo chưa đạt kết quả mong muốn.
     Việc cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn chung chung, khó khăn trong việc triển khai thực hiện.
     Công tác theo dõi, nắm bắt, phát hiện các cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn hạn chế.
3.2. Nguyên nhân
     - Nguyên nhân khách quan: công việc chuyên môn chi phối quá nhiều thời gian, do vậy việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương của Bác còn chưa đạt hiệu quả như mong muốn.
     - Nguyên nhân chủ quan: việc nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác ở một số cán  bộ, viên chức còn hạn chế.
4. Những kinh nghiệm rút ra
     Để việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đi vào thực chất và thật sự có hiệu quả, cần tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền về nội dung, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, coi việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên hàng ngày, là trách nhiệm thiết thân của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân. Việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức như Bác đã dạy phải được thực hiện suốt đời.
Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát từ trên xuống và từ dưới lên nhằm kịp thời phát hiện uốn nắn những yếu kém, khuyết điểm, cổ vũ, động viên, biểu dương những tập thể, cá nhân tiên tiến, có cách làm hay, sáng tạo để nhân rộng. Đưa việc thực hiện Chỉ thị vào công tác kiểm tra đối với việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
     Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, nhất là người đứng đầu trong việc nêu gương, kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Bám sát định hướng, hướng dẫn của cấp trên, chủ động tìm ra giải pháp phù hợp. Nghiêm túc thực hiện công tác sơ kết, đánh giá định kỳ.
     Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên. Chú trọng công tác thi đua khen thưởng, kịp thời phát hiện và tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ.
     Kiên trì triển khai, chỉ đạo để từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, quan trọng, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của bệnh viện; lấy kết quả thực hiện chuẩn mực đạo đức để đánh giá cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng;
5. Đề xuất biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể tiêu biểu
     Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với những kết quả đạt được của đảng viên và tập thể Đảng bộ Bệnh viện, Đảng ủy Bệnh viện Da liễu Trung ương đề nghị Quận ủy biểu dương, khen thưởng đối với 01 cá nhân là  vì đã có nhiều thành tích trong việc học tập và chỉ đạo việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Đảng ủy sẽ gửi báo cáo thành tích ra Quận ủy sau).
 
T/M BCH ĐẢNG BỘ
BÍ THƯ

 
(Đã ký)
 
Nguyễn Văn Thường
Nguồn: Ths. Huỳnh Thị Đào, Đảng ủy viên Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương
Đăng tin: Phòng CNTT&GDYT

 
Comments
Hiện tại không có lời bình nào!
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

Tuyên truyền đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023 24/09/2018
Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương học tập, quán triệt, triển khai Thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng 28/08/2018
Kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống công tác tuyên giáo của đảng (01/8/1930 – 01/8/2018) 15/08/2018
Ban Chấp hành công đoàn Bệnh viện Da liễu Trung ương tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc 14/08/2018
Tuyên truyền về Luật An ninh mạng 07/08/2018
Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai 08/06/2018
Phương án và kế hoạch huấn luyện bảo vệ Bệnh viện Da liễu Trung ương năm 2018 28/05/2018
Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc(11/6/1948 – 11/6/2018) 25/05/2018
Lễ kêt nạp Đảng viên chi bộ 5 - Bệnh viện Da liễu trung ương 02/05/2018
Đảng bộ Bệnh viện Da liễu Trung ương học tập, quán triệt một số nội dung thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị 19/04/2018
   DỊCH VỤ

   VIDEO
   THÔNG BÁO
Kế hoạch in lịch Tết, thiếp chúc mừng năm mới 2019Kế hoạch in lịch Tết, thiếp chúc mừng năm mới 2019
Thông báo tuyển sinh lớp chăm sóc da thẩm mỹ khóa 5Thông báo tuyển sinh lớp chăm sóc da thẩm mỹ khóa 5
Thông báo tuyển sinh lớp các kỹ thuật Mesotherapy ứng dụng trong thẩm mỹ và điều trị bệnh lý da liễu khóa 1Thông báo tuyển sinh lớp các kỹ thuật Mesotherapy ứng dụng trong thẩm mỹ và điều trị bệnh lý da liễu khóa 1
Thông báo tuyển sinh lớp điều dưỡng chuyên khoa Da liễu khóa 1Thông báo tuyển sinh lớp điều dưỡng chuyên khoa Da liễu khóa 1
Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa da liễu khóa 5"Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa da liễu khóa 5"
   LỊCH TRỰC
Lịch làm ngoài giờ từ ngày 15-21/10/2018 12/10/2018
Lịch làm ngoài giờ từ ngày 08-14/10/2018 08/10/2018
Lịch làm ngoài giờ từ ngày 01-07/10/2018 27/09/2018
Lịch trực tháng 10/2018 27/09/2018
Lịch làm ngoài giờ từ ngày 24/9-30/9/2018 20/09/2018
Lịch làm ngoài giờ từ ngày 17/9-23/9/2018 12/09/2018
DÀNH CHO BỆNH NHÂN
Hướng dẫn khám bênh
 Lịch khám chữa bệnh
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG
Địa chỉ: 15A - Phương Mai - Quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 024.32222944     
Emaill: benhviendalieutrunguong@dalieu.vn
Giấy phép số 79/GP-TTĐT do Cục PTTH và TTĐT - Bộ TT&TT cấp ngày 30/6/2016.
Trưởng ban biên tập: PGS.TS Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Bệnh viện
Bản quyền: Bệnh viện Da liễu Trung ương
Ghi rõ nguồn: Bệnh viện Da liễu Trung ương hoặc http//:dalieu.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này
LỊCH KHÁM
T2 – T6 : 6h00-18h30
T7 – CN : 7h00-17h30
GIỜ THĂM
Sáng: từ 06h00 đến 07h00
Trưa : từ 11h00 đến 12h00
Chiều : từ 16h00 đến 21h00 
QUY TRÌNH
Nhận phiếu đăng ký khám bênh
Đóng tiền khám và nhận biên lai
Nộp phiếu đăng ký nhận số thứ tự
CHI PHÍ
Bảng chi phí khám chữa bệnh tại Bệnh Viện Da Liễu Trung Ương do Bộ Y Tế phê duyệt

DÀNH CHO BỆNH NHÂN
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG
Địa chỉ: 15A - Phương Mai - Quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 024.32222944 Fax: 024.38522665     
Emaill: benhviendalieutrunguong@dalieu.vn
Giấy phép số 79/GP-TTĐT do Cục PTTH và TTĐT - Bộ TT&TT cấp ngày 30/6/2016
Trưởng ban biên tập: PGS.TS Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Bệnh viện
Bản quyền: Bệnh viện Da liễu Trung ương
Ghi rõ nguồn: Bệnh viện Da liễu Trung ương hoặc http//:dalieu.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này

Copyright by WWW.DALIEU.VN | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: Eportal « Thiet ke website mien phi »